Oferta pomocy specjalistycznej Fundacji Mederi kierowana jest do:

 • dzieci, które przeżyły ciężką traumę, padły ofiarą przemocy, zwłaszcza seksualnej, nadużyć, zaniedbania,
 • rodziców lub opiekunów dzieci, doświadczających przemocy.

Formy pomocy:

 • pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie,
 • indywidualne konsultacje diagnostyczne,
 • indywidualne konsultacje i interwencje specjalistyczne,
 • terapia dla dzieci i dorosłych,
 • pomoc prawna,
 • grupy rozwojowe dla dzieci i rodziców ,

W jaki sposób można zwracać się o pomoc do Fundacji Mederi?

 • osobiście – w siedzibie Mederi, po uprzednim umówieniu telefonicznym – Al. Dzieci Polskich 20 lub ul. Złota 7/20 Warszawa
 • telefonicznie – tel. 22 111 00 36, 505 576 189
 • listownie – drogą pocztową lub emailem na adres:kontakt@fundacjamederi.pl

Godziny pracy sekretariatu Fundacji: poniedziałki – piątek 9-15

logo_biale_wspolfinansowanie1-277x300