Przejdź do treści

Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci

  • przez

Fundacja Mederi jest jedną z 23 organizacji członkowskich Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą. Jest to nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Skip to content