Przejdź do treści

IX KONFERENCJA NAUKOWA

  • przez

Warszawa, 23 listopada 2012

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.00: Rejestracja uczestników

Uroczyste otwarcie konferencji

I sesja: 9.00 – 10.30

1. Procedury prawne w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Komisarz Marek Mudant, policjant  Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

2. Rola pracowników ochrony zdrowia w realizacji procedury „Niebieskiej Karty”. Lek. med. Piotr Hartmann, pediatra, Klinika Pediatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szpital Bielański w Warszawie, Fundacja Rozwoju Pediatrii

3. Kontrowersje wokół obowiązku powiadomienia o przestępstwie przez pracownika medycznego. Prof. dr hab. Eleonora Zielińska, prawnik, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Dyskusja

PRZERWA: 10.40 – 11.00

II sesja: 11.00 – 13.00

Prezentacja przypadków

  1. Skrajne wyniszczenie niemowlęcia jako efekt zaniedbania rodziców. Opis przypadku. Lek. med. Elżbieta Kobak lekarz, Lek. med. Julia Hamankiewicz lekarz, Dr n. med. Anna Wieteska-Klimczak pediatra, Prof dr hab. n. med. Janusz Książyk pediatra, Klinika Pediatrii i Żywienia Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Elżbieta Kobak1, Julia Hamankiewicz1, Dr n.med.Dorota Koźniewska1 pediatra, Aleksandra Żyła1, Monika Dragunajtys-Sudoł2, Anna Wieteska-Klimczak1, Janusz Książyk1

Dyskusja

2. Procedura „Niebieskiej Karty” – jak to działa w praktyce

a. Opis przypadku. Lek. med. Magdalena Ossolińska lekarz, Mgr Monika Dragunajtys-Sudoł psycholog, Dr n. med. Katarzyna Popińska pediatra, Prof dr hab. n. med. Janusz Książyk pediatra, Klinika Pediatrii i Żywienia, Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

b. Opis przypadku. Mgr Małgorzata Jankowska psycholog, Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka psycholog, Zakład Psychologii Zdrowia, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Dyskusja

3. Procedura „Niebieskiej Karty” w przypadku dziecka – praktyczne przedstawienie współpracy interdyscyplinarnej

a. Diagnoza przemocy w rodzinie oraz wszczęcie procedury „Niebieska Karta” w Oddziale Pediatrycznym. Lek. med. Alicja Sapała, pediatra, Kliniczny Oddział Pediatryczny Szpitala Bielańskiego w Warszawie

b. Niebieska Karta” dla dziecka – Rola ochrony zdrowia we współpracy interdyscyplinarnej na podstawie przypadku zgłoszonego przez Oddział Pediatryczny Szpitala Bielańskiego. Mgr Elżbieta Lesiak, pracownik socjalny, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego dla dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Kierownik Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS dzielnicy Wola, Warszawa

4. Realizacja procedury „Niebieskiej Karty” w dzielnicy Wawer – współpraca z placówkami ochrony zdrowia. Mgr Renata Góral, pedagog, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego dla dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Kierownik Działu Pomocy i Integracji Społecznej OPS Wawer, Warszawa.

Dyskusja

PRZERWA: 13.00 – 13.30

III sesja: 13.30 – 14.45

  1. Płodowy Zespół Alkoholowy diagnozować czy ukrywać – aktualna sytuacja w Polsce. Lek. med. Krzysztof Liszcz, psychiatra, Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Raciążek

  2. Funkcjonowanie dzieci z FAS w wieku szkolnym na przykładzie analizy przypadku. Mgr Teresa Szumiło, psycholog, Item – Centrum Psychologiczne, Żywiec

Dyskusja

PRZERWA: 14.45 – 15.00

IV sesja: 15.00 – 16.00

  1. Ciąże młodocianych – konsekwencje medyczne i psychologiczne. Lek. med. Anna Włodarczak, ginekolog, II Klinika Ginekologii i Położnictwa CMKP, Szpital Bielański

  2. Zaniedbywanie dzieci w rodzinach niepełnych – korelacje i następstwa w perspektywie psychospołecznej. Mgr Katarzyna Stępkowska, socjolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  3. Dziecko w ujęciu karnym – ujęcie prawne. Mgr Katarzyna Syroka-Marczewska, prawnik, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Karnego, Warszawa

Dyskusja

PRZERWA: 16.00 – 16.15

WARSZTAT: 16.15 – 20.00:

Wykład: Diagnoza posttraumatycznych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży

Warsztat: Model i standardy diagnozy posttraumatycznych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży.

Mgr Leszek Drozdowski, koordynator społeczny Sieci NSLT, członek Polskiego Towarzystwa Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży oraz Stowarzyszenia SOnDiR, terapeuta, trener, autor publikacji i modeli pracy z dzieckiem po doświadczeniach traumatycznych.

Skip to content