Przejdź do treści

Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

  • przez

19 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Inicjatorem akcji jest szwajcarska organizacja Women’s World Summit Foundation.

Intencją akcji jest zorganizowanie szerokiego międzynarodowego partnerstwa, które da podstawę istnienia „kultury zapobiegania przemocy” – światowej sieci organizacji inicjujących kampanie i wydarzenia podnoszące świadomość społeczną w zakresie problemu i profilaktyki wykorzystywania seksualnego i przemocy wobec dzieci.

W zamierzeniu organizatorów, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci nawiązuje do 20 listopada – Dnia Ochrony Praw Dziecka. W szczególności obchody mają przypominać o artykule 34. Konwencji o Prawach Dziecka, zgodnie z którym „Państwa-Strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych”.

Krzywdzenie dzieci to bardzo poważny i jednocześnie bardzo powszechny problem. Każdego dnia tysiące dzieci staje się ofiarami przemocy – fizycznej, psychicznej i seksualnej. Wyniki badań wskazują, że 70 proc. rodziców w Polsce bije swoje dzieci, a 6 proc. z nich przynajmniej raz pobiło swoje dziecko do tego stopnia, że skutkiem bicia był uraz fizyczny.

Fundacja Mederi jest organizacją wchodząca w skład Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą oraz Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom i aktywnie przeciwdziała przemocy wobec dzieci oraz pomaga jej ofiarom.

Skip to content