Działania informacyjno-edukacyjne…

20 września 2013 Projekty zrealizowane

„Działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Umowa z Miastem. St. Warszawy Zadanie obejmuje  szkolenie w formie seminarium, wykładu dydaktycznego i warsztatu edukacyjnego z treningiem dla słuchaczy dwóch szkół medycznych z terenu Warszawy. Program dotyczy zagadnienia przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skip to content