Deklaracja dostępności architektonicznej

Fundacji Mederi

Fundacja Mederi (siedziba statutowa)
Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
Siedziba główna Fundacji Mederi znajduje się na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum
Zdrowia Dziecka” przy Al. Dzieci Polskich 20 w budynku „K” pokój 111C. Jest to 2
kondygnacyjny budynek. Lokal Fundacji znajduje się na I piętrze. Lokal, którym dysponujemy
ma powierzchnię ok. 18 m2. Przy wejściu do budynku brak informacji o rozmieszczeniu
pomieszczeń – alternatywnie informacji na ten temat udziela pracownik Fundacji. Otoczenie
budynku jest utwardzone. Bezpośrednio przy szpitalu znajdują się dwa przystanki
autobusowe (Centrum Zdrowia Dziecka 01,02), który obsługują linie 119, 125, 147 oraz linia
przyśpieszona 525 z Dworca Centralnego. Poza terenem szpitala znajduje się parking
nieodpłatny w ramach infrastruktury miejskiej (miejsca przy chodniku). Na terenie szpitala
znajduje się parking odpłatny. Ponadto znajdują się parkingi z wyznaczonymi miejscami dla
osób niepełnosprawnych. Budynek, w którym znajduje się lokal Fundacji posiada platformę
(podjazd), która pozwala osobie znajdującej się na wózku inwalidzkim bezpiecznie wjechać
do budynku. Na parterze znajduje się winda towarowa, która umożliwia dotarcie do naszej
siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Na każdym piętrze znajduje się
toaleta, ale nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dostosowana dla
osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku znajduje się w budynku
„E”, który jest głównym budynkiem szpitala. Zarówno na zewnątrz budynku jak i wewnątrz
nie ma oznaczeń wizualno – fakturowych.

Fundacja Mederi (filia)
Ul. Złota 7/20, 00-019 Warszawa
Filia Fundacji Mederi mieści się w lokalu nr 20 , przy ul. Złotej 7. Jest to 6 –
kondygnacyjny budynek. Lokal Fundacji znajduje się na V piętrze. Przy wejściu do budynku
brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń – alternatywnie informacji na ten temat
udziela pracownik Fundacji. Otoczenie budynku jest utwardzone. Parking znajduje się przed
budynkiem, w ramach infrastruktury miejskiej na chodniku, gdzie w odległości ok. 10 m od
drzwi wejściowych wyznaczone są dwa miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. Aby
wejść do budynku należy skorzystać z domofonu. Przy wejściu do budynku z ulicy nie ma
różnicy poziomów. Drzwi wejściowe są wystarczająco szerokie. W budynku, w odległości
kilku metrów od drzwi wejściowych, znajdują się kolejne drzwi prowadzące na klatkę