DIAGNOZA ORAZ TERAPIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – METODA WARNKEGO

Metoda stworzona przez Freda Warnke i nazwana od jego imienia przeznaczona jest do pracy z dziećmi już od 6 roku życia. Metoda ta również może być stosowana do terapii dla osób dorosłych.

Kto jest w docelowej grupie pacjentów dla tej terapii:

• dzieci z problemami w nauce czytania i pisania

• dzieci z trudnościami w nauce

• uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych)

• osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)

• osób z problemami w lateralizacji (asymetrii czynnościowej lewej i prawej strony ciała

• osób z problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową)

• osób dorosłych chcących poprawić umiejętność czytania i pisania

Metoda Warnkego składa się z dwóch integralnie ze sobą powiązanych procesów:

Diagnozy oraz terapii, która wykonywana jest pod kontrolą terapeuty oraz samodzielnej pracy w domu za pomocą wypożyczonego sprzętu.

Zapisy:

sekretariat Fundacji Mederi tel.: 221110036; 505576189

lub bezpośrednio u prowadzącej mgr Dorota Dawidowicz tel.: 503727622

mgr Dorota Dawidowicz – nauczyciel mianowany, specjalista terapii pedagogicznej, wieloletni terapeuta metody Warnkego.

Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna (2010 r.) , studia podyplomowe na kierunku – Matematycznie uzdolnione dzieci (2015 r.)

Od 9 lat związana z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną , zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, terapii ręki.

Ukończyła kurs I i II stopnia metodą Warnkego, prowadzi diagnozę przyczyn oraz terapię zaburzeń podstawowych funkcji centralnych.

Prowadzi warsztaty z terapii ręki (usprawniające motorykę dużą i małą) oraz warsztaty „Efektywnego uczenia się i koncentracji uwagi”.

Cennik

Etap Opis Cena
Diagnoza Diagnostyka metodą Warnkego (zawiera diagnozę i jej omówienie z rodzicem oraz dokumentację diagnostyki) ok 90 min. 200 zł
Trening podstawowy Trening podstawowy Warnkego z terapeutą – 60 min. 100 zł
Trening podstawowy – pakiet Trening podstawowy Warnkego z terapeutą – pakiet 10 sesji po 60 min 900 zł
Trening indywidualny Trening indywidualny z Brain Boy (w domu) 1 miesiąc 200 zł
Podsumowanie Podsumowanie terapii Warnkego (w cenę wchodzi opis i omówienie) do 60 min. 180 zł