Konferencje

Konferencja Mederi

Program XVIII Konferencji

Aktualności, Konferencje

Fundacja Mederi ma ogromną przyjemność przedstawić szczegółowy program XVIII Konferencji Naukowej Mederi. Tegorocznym tematem wydarzenia będą problemy psychospołeczne dzieci i młodzieży. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej – zdalnie oraz stacjonarnie – w dniu 3 grudnia br.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z załączonym programem.

Program XVIII Konferencji Mederi

XVIII Konferencja Naukowa Fundacji Mederi

Aktualności, Konferencje

Fundacja Mederi ma przyjemność zaprosić na kolejną Konferencję Naukową, która odbędzie się 3 grudnia 2022 roku. W tym roku szczególną uwagę poświęcimy problemom psychospołecznym dzieci i młodzieży.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy: online i stacjonarnie w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. 

Program konferencji:

„Zapobieganie kryzysom psychicznym dzieci i młodzieży – główne wyzwania”
(Neuroróżnorodność, przemoc rówieśnicza, bezpieczne miejsca, dziecko
cudzoziemiec w Polsce)
dr n. med. Cezary Żechowski – psychiatra, psychoterapeuta, Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim

Tematyka związana z higieną cyfrową nastolatków dr Maciej Dębski – socjolog problemów społecznych, Fundacja Dbam o mój zasięg”

“Praca z rodziną w kontekście psychoterapii dziecka” Agnieszka Łukasiewicz-Posyniak, Maria Wolak-Chmiel, Aleksandra Wierzejska,
Małgorzata Kuszyk-Riley – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim

“EMDR – czy to na pewno terapia traumy” dr Marzena Olędzka – psycholog, psychoterapeuta EMDR, Polskie Towarzystwo
Terapii EMDR

“Terapia EMDR: protokół podstawowy i interwencja kryzysowa – zastosowanie w praktyce” Karolina Rabenda – psycholog, terapeuta EMDR, Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Koszt udziału w wydarzeniu to 200 zł w formie online oraz 230 zł stacjonarnie w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”. Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie tel. 22 111 00 36, 505 576 189 oraz mailowo kontakt@fundacjamederi.pl   

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Zawód/tytuł naukowy (wymagane)

  MIEJSCE PRACY
  Nazwa:

  Adres:

  REJESTRACJA DLA OSÓW Z KODEM:

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych konferencjach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

  XV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI „PO CO RODZINIE MUNCHAUSEN? – CHOROBA INDUKOWANA U DZIECI”

  Aktualności, Konferencje

  XV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

  PO CO RODZINIE MUNCHAUSEN? – CHOROBA INDUKOWANA U DZIECI”

  Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa

  7 GRUDNIA 2019

  Wśród prelegentów wystąpią:

  dr n. hum. Anna Jakubowska–Winecka, specjalista psychologii klinicznej

  prof. dr hab. Irena Namysłowska, psychiatra, psychoterapeuta

  dr Karolina Wiśniewska, pediatra

  prof. n. prawnych Eleonora Zielińska

  dr n. med. Cezary Żechowski, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta psychoanalityczny

  PROGRAM KONFERENCJI

  Zapisy na konferencje na formularzu zgłoszeniowym – kliknij tutaj

  Regulamin konferencji

  Koszt konferencji: 180 zł

  (po zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia zostanie przesłana mailem informacja o zakwalifikowaniu na konferencję oraz dane do przelewu)

  Liczba miejsc ograniczona

  Fundacja Mederi

  Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
  Tel: 22 111 00 36; 505 576 189

  E-mail: kontakt@fundajamederi.pl
  www.fundacjamederi.pl


  REGULAMIN ZGŁOSZENIA I KONFERENCJI

  Aktualności, Konferencje

  REGULAMIN ZGŁOSZENIA I REJESTRACJI

  XV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

  PO CO RODZINIE MUNCHAUSEN? – CHOROBA INDUKOWANA U DZIECI”

  SOBOTA, 07.12.2019 r.

  INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”WARSZAWA

  1. Organizatorem 15. Konferencji Naukowej „Po co rodzinie Munchausen? – choroba indukowana u dzieci” jest FundacjaMederi z siedzibą przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie.

  2. Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjamederi.pl.

  3. Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są na dwa sposoby:

  rejestracja na zaproszenie – przeznaczona dla osób, których udział w konferencji jest finansowany według odrębnie ustalonych zasad;

  rejestracja ogólna odpłatna – przeznaczona dla pozostałych osób zainteresowanych udziałem w konferencji.

  Rejestracja przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest obowiązkowa.

  REJESTRACJA NA ZAPROSZENIE

  4. Rejestracja na zaproszenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego online na stronie www.fundacjamederi.pl i po wprowadzeniu kodu otrzymanego od organizatora.

  5. Rejestracja na zaproszenie trwa od 25.10.2019 do 03.12.2019

  6. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia osoba rejestrująca się na konferencji zostaje wpisana na listę uczestników.

  7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane lub nie wzięły udziału w rejestracji na zaproszenie, mogą wziąć udział w rejestracji ogólnej.

  REJESTRACJA OGÓLNA ODPŁATNA

  8. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji rejestrują się wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fundacjamederi.pl

  9. Rejestracja ogólna odpłatna trwa od 25.10.2019 r., do wyczerpania miejsc.

  10. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia zostanie wysłany e-mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników oraz danymi do przelewu.

  11. W przypadku otrzymania informacji o wpisaniu na listę uczestników powinna zostać uiszczona opłata rejestracyjna, zgodnie z procedurą opisaną w części „Opłaty rejestracyjne” niniejszego regulaminu.

  12. Jeśli wyczerpie się limit miejsc, osoby zgłaszające, które nie otrzymają informacji o wpisaniu na listę uczestników dostaną informację o wpisaniu na listę rezerwową i ewentualnie dostaną mailowo informację o wpisaniu na listę uczestników w przypadku zwolnienia się miejsca, dalej w procedurze będzie miał zastosowanie pkt 11.

  13. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym w konferencji wzięła udział inna osoba. O tej zmianie należy poinformować Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora (kontakt@fundacjamederi.pl).

  OPŁATY REJESTRACYJNE

  14. Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi: 180 złotych brutto

  Opłata jest bezzwrotna.

  15. Po otrzymaniu informacji mailem, o wpisaniu na listę uczestników należy dokonać opłaty na numer konta Fundacji Mederi PKO BP S.A. 07 1020 1026 0000 1202 0020 6250 z tytułem operacji: konferencja 2019, imię i nazwisko uczestnika

  16. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Nieuregulowanie należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji, o wpisaniu na listę uczestników, skutkować będzie wykreśleniem z listy osób zarejestrowanych do udziału w konferencji. Liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie.

  17. Faktury wystawiamy po zatwierdzeniu opłaty konferencyjnej na koncie Fundacji Mederi oraz po otrzymaniu niezbędnych danych do wystawienia faktury (nazwa firmy, NIP, adres).

  18. Potwierdzenie otrzymania wpłaty jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji.

  INNE INFORMCJE

  19. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  a. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al. Dzieci Polskich 20,

  b. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w konferencji.

  c. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 pkt a, b RODO

  d. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konferencji, jej organizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.

  e. Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  f. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

  g. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  20. Zaświadczenie potwierdzające udziałw konferencji będzie do odbioru w punkcie rejestracji.

  21. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

  Formularz zgłoszeniowy na konferencję

  Aktualności, Konferencje

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres email (wymagane)

   Telefon (wymagane)

   Zawód/tytuł naukowy (wymagane)

   MIEJSCE PRACY
   Nazwa:

   Adres:

   REJESTRACJA DLA OSÓB Z KODEM:

   Akceptuję regulamin zgłoszenia i rejestracji na konferencję

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych konferencjach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

   XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI: TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA

   Aktualności, Konferencje

   XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI
   TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA
   Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa 1 GRUDNIA 2018 godz. 9-17

   Program konferencji:

   Sesja I

   Wprowadzenie do neuronauki emocji” dr n. med. Cezary Żechowski

   Badania nad rolą przywiązania w kształtowaniu systemów emocjonalnych” dr n.med. Cezary Żechowski z zespołem badawczym: Katarzyna Bączkowska, Mikołaj Sobieszek, Antonina Cieślińska.

   Sesja II

   Systemy emocjonalne w analizie marzeń sennych u dzieci, młodzieży i dorosłych” dr n. med. Cezary Żechowski z zespołem badawczym: Katarzyna Bączkowska, Mikołaj Sobieszek, Antonina Cieślińska.

   Dynamika systemów emocjonalnych  po stracie. Opis przypadku” Anna Saramowicz.  

   Systemy neuroafektywne w traumie i psychozie. Opis przypadku” Anna Pawełczak-Bałata

   Komentarz do opisu przypadków. Podsumowanie – dr n. med. Cezary Żechowski.

   Sesja III

   Dziecko jako obiekt seksualny dla dorosłego. Procedury medyczno-prawne i praca kliniczna”  dr Piotr Krzakowski (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

   Komentarz psychoanalityczny – dr Katarzyna Walewska.

   Sesja IV

   Psychodrama analityczna : teoria i praktyka w tradycji francuskiej...” mgr Samir Fellak (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne).

   Komentarz psychoanalityczny – dr Katarzyna Walewska.

   Zapisy na konferencje na formularzu zgłoszeniowym – kliknij tutaj
   Koszt konferencji: do dnia 15 listopada: 170 zł od 16 listopada do 1 grudnia: 200 zł
   (po zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia zostanie przesłana mailem informacja o zakwalifikowaniu na konferencję oraz dane do przelewu)

   Liczba miejsc ograniczona

   Fundacja Mederi Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa Tel: 22 111 00 36; 505 576 189 E-mail: mederi@czd.pl www.fundacjamederi.pl

    

   PROGRAM KONFERENCJI

   Regulamin konferenecji

   Aktualności, Konferencje

   REGULAMIN ZGŁOSZENIA I REJESTRACJI

   XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

   TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA

   SOBOTA, 01.12.2018 r.

   INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” WARSZAWA

   1. Organizatorem 14. Konferencji Naukowej „Trauma dziecięca-terapia i interwencja” jest Fundacja Mederi z siedzibą przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie.

   2. Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjamederi.pl.

   3. Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są na dwa sposoby:

   rejestracja na zaproszenie – przeznaczona dla osób, których udział w konferencji jest finansowany według odrębnie ustalonych zasad;

   rejestracja ogólna odpłatna – przeznaczona dla pozostałych osób zainteresowanych udziałem w konferencji.

   Rejestracja przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest obowiązkowa.

   REJESTRACJA NA ZAPROSZENIE

   4. Rejestracja na zaproszenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego online na stronie www.fundacjamederi.pl i wprowadzeniu kodu otrzymanego od organizatora.

   5. Rejestracja na zaproszenie trwa od 24.09.2018 do 30.11.2018

   6. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia osoba rejestrująca się na konferencji zostaje wpisana na listę uczestników.

   7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane lub nie wzięły udziału w rejestracji na zaproszenie, mogą wziąć udział w rejestracji ogólnej.

   REJESTRACJA OGÓLNA ODPŁATNA

   8. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji rejestrują się wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fundacjamederi.pl

   9. Rejestracja ogólna odpłatna trwa od 24.09.2018 r., do wyczerpania miejsc.

   10. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia zostanie wysłany e-mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników oraz danymi do przelewu.

   11. W przypadku otrzymania informacji o wpisaniu na listę uczestników powinna zostać uiszczona opłata rejestracyjna, zgodnie z procedurą opisaną w części „Opłaty rejestracyjne” niniejszego regulaminu.

   12. Jeśli wyczerpie się limit miejsc, osoby zgłaszające, które nie otrzymają informacji o wpisaniu na listę uczestników dostaną informację o wpisaniu na listę rezerwową i ewentualnie dostaną mailowo informację o wpisaniu na listę uczestników w przypadku zwolnienia się miejsca, dalej w procedurze będzie miał zastosowanie pkt 11.

   13. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym w konferencji wzięła udział inna osoba. O tej zmianie należy poinformować Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora.

   OPŁATY REJESTRACYJNE

   14. Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi:

   170 złotych brutto – przy dokonaniu rejestracji do 15 listopada 2018

   200 złotych brutto – przy dokonaniu rejestracji od 16 listopada do 01 grudnia 2018

   Opłata jest bezzwrotna.

   15. Po otrzymaniu informacji mailem, o wpisaniu na listę uczestników należy dokonać opłaty na numer konta Fundacji Mederi PKO BP S.A. 07 1020 1026 0000 1202 0020 6250 z tytułem operacji: konferencja 2018, imię i nazwisko uczestnika

   16. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Nieuregulowanie należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji, o wpisaniu na listę uczestników, skutkować będzie wykreśleniem z listy osób zarejestrowanych do udziału w konferencji. Liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie.

   17. Faktury wystawiamy po zatwierdzeniu opłaty konferencyjnej na koncie Fundacji Mederi oraz po otrzymaniu niezbędnych danych do wystawienia faktury (nazwa firmy, NIP, adres).

   18. Potwierdzenie otrzymania wpłaty jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji.

   INNE INFORMCJE

   19. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

   a. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al. Dzieci Polskich 20,

   b. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w konferencji.

   c. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 pkt a, b RODO

   d. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konferencji, jej organizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.

   e. Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

   f. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

   g. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   20. Zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji będzie do odbioru w punkcie rejestracji.

   21. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

   Formularz zgłoszeniowy

   Aktualności, Konferencje

   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
   XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

   „TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA”
   01.12.2018 r.
   INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”, Al. DZIECI POLSKICH 20, WARSZAWA

   KOSZT KONFERENCJI:

   DO DNIA 15 LISTOPADA: 170 ZŁ

   OD 16 LISTOPADA DO 1 GRUDNIA: 200 ZŁ

   PO ZAKWALIFIKOWANIU PAŃSTWA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILEM INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA KONFERENCJĘ ORAZ DANE DO PRZELEWU.

   Regulamin konferencji

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Zawód/tytuł naukowy (wymagane)

    MIEJSCE PRACY
    Nazwa:

    Adres:

    REJESTRACJA DLA OSÓW Z KODEM:

    Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych konferencjach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

     

     

    Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa

    Tel: 22 111 00 36; 505 576 189, E-mail: mederi@czd.pl

    www.fundacjamederi.pl

    Skip to content