Dla uczniów

Dla dzieci

Dla uczniów

Chcemy, żebyście już od najmłodszych lat zdawali sobie sprawę z tego, że Wam również przysługują prawa oraz jak te prawa przekładają się na Wasze codzienne życie.

Powinniście wiedzieć że, macie prawo do ochrony przed przemocą, zaniedbaniem i narkotykami, prawo do wychowania w rodzinie a w przypadku rozwodu do widywania obojga rodziców, prawo do edukacji, ochrony zdrowia i godziwych warunków socjalnych oraz, że jesteście równi wobec prawa niezależnie do koloru skóry, narodowości, wyznawanej religii czy statusu materialnego.

Przeczytaj cały artykuł

Uczeń i jego prawa

Dla uczniów, Wiedza

Szkoła to jakby minipaństwo. Nauczyciele to grupa trzymająca władzę, a uczniowie to poddani, w lepszej wersji obywatele.
Szkoła nie musi być instytucją demokratyczną, ale jeżeli jest to na ogół lepiej, zarówno dla nauczycieli, jaki i dla uczniów. W takiej instytucji relacje uczeń – nauczyciel regulowane są m.in. prawami człowieka, w tym w szczególności prawami nauczyciela i prawami ucznia. To one określają tzw. „reguły gry” czyli jasne, przejrzyste zasady obowiązujące we wzajemnych relacjach (gdzie kończy się władza nauczyciela, a też gdzie ograniczone są prawa ucznia).

Czytaj dalej
Skip to content