Przejdź do treści

Bardzo ważne omówienie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie 12-letniego Ivana Błochina z Rosji czyli jakie standardy muszą być zagwarantowane dzieciom umieszczanym w różnych instytucjach i placówkach

Poniżej znajdziecie ważne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 23 marca 2016 w sprawie Blokhin przeciwko Rosji. Sprawa dotyczy 12 -letniego chłopca  przetrzymywanego w areszcie tymczasowym bez dostępu do opieki medycznej i w bardzo złych warunkach. Trybunał uznał, że doszło do naruszenia praw dziecka. Sprawa dotyczy wprawdzie Rosji, ale uzasadnienie wyroku mówi o standardach jakie muszą być zagwarantowane wszystkim dzieciom umieszczanym w różnych instytucjach i placówkach.

Omówienie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Skip to content