Przejdź do treści

2012 rok

 • przez

Projekty zrealizowane przez Fundację Mederi w 2012 roku.

 1. Program wsparcia i pomocy dla mam. Umowa z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
 2. Zapewnienie pomocy specjalistycznej dzieciom krzywdzonym, w szczególności w przypadkach podejrzenia o wykorzystywanie seksualne. Umowa  z Miastem Stołecznym Warszawą.
 3. Program rozwoju osobistego mam. Umowa  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
 4. Program z zakresu wsparcia rodzin „Wyjazd terapeutyczny dla rodzin uczestniczących w programie wsparcia i rozwoju dla mam wykazujących deficyty wychowawcze” w Marózie. Umowa z Miastem ST. Warszawa.
 5. Przeprowadzenie dla uczniów mokotowskich placówek oświatowych oraz pracowników tych placówek  programów profilaktycznych w formie warsztatów psychoedukacyjnych podnoszących ważne z punktu widzenia uzależnień i przemocy kompetencje życiowe i społeczne uczniów, nauczycieli i rodziców. Program autorski „Wielki Słoń”. Umowa  z Miastem St. Warszawa – Dzielnicą Mokotów.
 6. Program profilaktyczny „Wielki Słoń”. Umowa z Miastem ST. Warszawa – Dzielnicą Wilanów.
 7. „Wakacje w ogrodzie” – organizacja wypoczynku stacjonarnego dla dzieci niepełnosprawnych określonego w umowie z Miastem St. Warszawa, dzielnicą Ursynów.
 8. Wola Aktywnej Integracji: Fundacja Mederi została partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola w realizowaniu projektu „Wola Aktywnej Integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu VII  – „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 9. IX Konferencja Naukowa dotycząca zaniedbywania dzieci jako najczęstszej formy krzywdzenia dzieci, ciąży młodocianych, czynników ryzyka w ciąży, FAS, FAE. Procedura Niebieska Karta w ochronie zdrowia: prezentacja przypadków z terenu Warszawy. Umowa  z Miastem St. Warszawą.
 10. Szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Umowa z Miastem St. Warszawą.
Skip to content