Przejdź do treści

2008 rok

 • przez

Projekty zrealizowane przez Fundację Mederi w 2008 roku.

 1. V Konferencja naukowa: „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Zastępczy Zespół Munchhausena. Aspekty medyczno-prawne” Fundacja Mederi IP CZD, Patronat honorowy: Prezydent Miasta st Warszawy, Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Klinika Pediatrii IP CZD
 2. Zadanie publiczne: „Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” ze środków Miasta Stołecznego Warszawy
 3. Dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego „Wsparcie dla rodzin dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 4. Dotacja z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Program zajęć psychoterapeutycznych dla osób doznających przemocy w rodzinie”
 5. Grant Fundacji im. Stefana Batorego „Poradnictwo prawne dotyczące dzieci doznających przemocy
 6. Program europejski „Train together – Se former ensemble” – training of professionals working for the taking in charge and collection of the evidence of child victims of sexual violences. Decyzja nr 2007/125/JAI jako część programu “Security and safeguarding liberties”
 7. Autorski program socjoterapeutyczny „Klubik pozalekcyjny” na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne, praca w środowisku, program zajęć integracyjnych dla rodziców i dzieci uczęszczających do Klubiku Pozalekcyjnego w Centrum Kultury Wilanów
 8. Autorski program środowiskowy „Indywidualny program środowiskowy pomocy rodzinie dla matek samotnie wychowujących dzieci” na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 9. Autorski środowiskowy program wsparcia i pomocy dla rodzin w formie programu „Maminki” dla matek samotnie wychowujących dzieci na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
 10. Autorski środowiskowy program wsparcia i pomocy dla rodzin „Pedagog Rodzinny” na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola
 11. Autorskie warsztaty wyjazdowe dla samotnych matek z dziećmi w Lidzbarku Warmińskim z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 12. Autorski program profilaktyczny dla żłobków „Mały Słoń” jako usługa edukacyjna w formie szkoleń nauczyciel, rodziców i innych grup zawodowych służące realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla dzielnicy Wola przeprowadzona we wszystkich żłobkach na Woli
 13. Autorski program profilaktyczny dla przedszkoli „Wielki Słoń” realizowany na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe w przedszkolu nr 407.
Skip to content