Grupa psychoedukacyjna dla dzieci

Obecnie trwają zapisy na zajęcia grupy psychoedukacyjnej skierowanej do dzieci w wieku 8 – 10 lat, które doznały przemocy lub były jej świadkiem i chcą nauczyć się:

 • rozpoznawać swoje emocje i uczucia,
 • radzić sobie z trudnymi uczuciami i sytuacjami,
 • dobrze bawić i uczyć poprzez zabawę,
 • lepiej radzić sobie w grupie rówieśniczej.

Czas trwania: marzec-czerwiec 2015 r.
Zgłoszenia: tel. 22 815 76 03/02, e-mail: mederi@czd.pl Miejsce: ul. Zlota 7/20, Warszawa (filia Fundacji Mederi)

Rozwojowa grupa wsparcia o charakterze psychoedukacyjnym dla kobiet, które w przeszłości doświadczyły przemocy

Celem spotkań jest:

 • poznanie swoich mocnych i słabych stron,
 • nabycie umiejętności stawiania granic i ochrony siebie przed nadużyciami i przemocą,
 • nauczenie się jak skutecznie porozumiewać się z innymi,
 • ćwiczenie asertywnej postawy,
 • nauczenie się sposobu budowania pozytywnych relacji z innymi,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • zdobycie wiedzy na temat skutecznego rozwiązywania konfliktów

Czas trwania: marzec-czerwiec 2015 r.
Miejsce: ul. Zlota 7/20 (filia Fundacji Mederi)
Zgłoszenia: tel. 22 815 76 03/02, e-mail: mederi@czd.pl

Udział w zajęciach grupowych jest bezpłatny.

logo_biale_wspolfinansowanie1-277x300