Prawa dziecka na świecie

„Utracone dzieciństwo wbrew prawom dziecka”

Prawa dziecka na świecie

Na świecie
„W wielu krajach świata miliony dzieci codziennie doświadcza ucisku ze strony dorosłych. Co jakiś czas środki masowego przekazu informują nas o łamaniu praw dziecka, ale o większości takich wydarzeń nie dowiadujemy się nigdy.
Zapraszamy do przeczytania artykułu o sytuacji dotyczącej przestrzegania praw dziecka na świecie.”

Czytaj dalej