Konferencje

XV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI „PO CO RODZINIE MUNCHAUSEN? – CHOROBA INDUKOWANA U DZIECI”

Aktualności, Konferencje

XV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

PO CO RODZINIE MUNCHAUSEN? – CHOROBA INDUKOWANA U DZIECI”

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa

7 GRUDNIA 2019

Wśród prelegentów wystąpią:

dr n. hum. Anna Jakubowska–Winecka, specjalista psychologii klinicznej

prof. dr hab. Irena Namysłowska, psychiatra, psychoterapeuta

dr Karolina Wiśniewska, pediatra

prof. n. prawnych Eleonora Zielińska

dr n. med. Cezary Żechowski, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta psychoanalityczny

PROGRAM KONFERENCJI

Zapisy na konferencje na formularzu zgłoszeniowym – kliknij tutaj

Regulamin konferencji

Koszt konferencji: 180 zł

(po zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia zostanie przesłana mailem informacja o zakwalifikowaniu na konferencję oraz dane do przelewu)

Liczba miejsc ograniczona

Fundacja Mederi

Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
Tel: 22 111 00 36; 505 576 189

E-mail: kontakt@fundajamederi.pl
www.fundacjamederi.pl


REGULAMIN ZGŁOSZENIA I KONFERENCJI

Aktualności, Konferencje

REGULAMIN ZGŁOSZENIA I REJESTRACJI

XV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

PO CO RODZINIE MUNCHAUSEN? – CHOROBA INDUKOWANA U DZIECI”

SOBOTA, 07.12.2019 r.

INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”WARSZAWA

1. Organizatorem 15. Konferencji Naukowej „Po co rodzinie Munchausen? – choroba indukowana u dzieci” jest FundacjaMederi z siedzibą przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie.

2. Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjamederi.pl.

3. Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są na dwa sposoby:

rejestracja na zaproszenie – przeznaczona dla osób, których udział w konferencji jest finansowany według odrębnie ustalonych zasad;

rejestracja ogólna odpłatna – przeznaczona dla pozostałych osób zainteresowanych udziałem w konferencji.

Rejestracja przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest obowiązkowa.

REJESTRACJA NA ZAPROSZENIE

4. Rejestracja na zaproszenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego online na stronie www.fundacjamederi.pl i po wprowadzeniu kodu otrzymanego od organizatora.

5. Rejestracja na zaproszenie trwa od 25.10.2019 do 03.12.2019

6. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia osoba rejestrująca się na konferencji zostaje wpisana na listę uczestników.

7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane lub nie wzięły udziału w rejestracji na zaproszenie, mogą wziąć udział w rejestracji ogólnej.

REJESTRACJA OGÓLNA ODPŁATNA

8. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji rejestrują się wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fundacjamederi.pl

9. Rejestracja ogólna odpłatna trwa od 25.10.2019 r., do wyczerpania miejsc.

10. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia zostanie wysłany e-mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników oraz danymi do przelewu.

11. W przypadku otrzymania informacji o wpisaniu na listę uczestników powinna zostać uiszczona opłata rejestracyjna, zgodnie z procedurą opisaną w części „Opłaty rejestracyjne” niniejszego regulaminu.

12. Jeśli wyczerpie się limit miejsc, osoby zgłaszające, które nie otrzymają informacji o wpisaniu na listę uczestników dostaną informację o wpisaniu na listę rezerwową i ewentualnie dostaną mailowo informację o wpisaniu na listę uczestników w przypadku zwolnienia się miejsca, dalej w procedurze będzie miał zastosowanie pkt 11.

13. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym w konferencji wzięła udział inna osoba. O tej zmianie należy poinformować Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora (kontakt@fundacjamederi.pl).

OPŁATY REJESTRACYJNE

14. Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi: 180 złotych brutto

Opłata jest bezzwrotna.

15. Po otrzymaniu informacji mailem, o wpisaniu na listę uczestników należy dokonać opłaty na numer konta Fundacji Mederi PKO BP S.A. 07 1020 1026 0000 1202 0020 6250 z tytułem operacji: konferencja 2019, imię i nazwisko uczestnika

16. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Nieuregulowanie należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji, o wpisaniu na listę uczestników, skutkować będzie wykreśleniem z listy osób zarejestrowanych do udziału w konferencji. Liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie.

17. Faktury wystawiamy po zatwierdzeniu opłaty konferencyjnej na koncie Fundacji Mederi oraz po otrzymaniu niezbędnych danych do wystawienia faktury (nazwa firmy, NIP, adres).

18. Potwierdzenie otrzymania wpłaty jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji.

INNE INFORMCJE

19. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

a. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al. Dzieci Polskich 20,

b. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w konferencji.

c. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 pkt a, b RODO

d. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konferencji, jej organizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.

e. Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

f. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

g. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

20. Zaświadczenie potwierdzające udziałw konferencji będzie do odbioru w punkcie rejestracji.

21. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Aktualności, Konferencje

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Zawód/tytuł naukowy (wymagane)

  MIEJSCE PRACY
  Nazwa:

  Adres:

  REJESTRACJA DLA OSÓB Z KODEM:

  Akceptuję regulamin zgłoszenia i rejestracji na konferencję

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych konferencjach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

  XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI: TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA

  Aktualności, Konferencje

  XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI
  TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA
  Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa 1 GRUDNIA 2018 godz. 9-17

  Program konferencji:

  Sesja I

  Wprowadzenie do neuronauki emocji” dr n. med. Cezary Żechowski

  Badania nad rolą przywiązania w kształtowaniu systemów emocjonalnych” dr n.med. Cezary Żechowski z zespołem badawczym: Katarzyna Bączkowska, Mikołaj Sobieszek, Antonina Cieślińska.

  Sesja II

  Systemy emocjonalne w analizie marzeń sennych u dzieci, młodzieży i dorosłych” dr n. med. Cezary Żechowski z zespołem badawczym: Katarzyna Bączkowska, Mikołaj Sobieszek, Antonina Cieślińska.

  Dynamika systemów emocjonalnych  po stracie. Opis przypadku” Anna Saramowicz.  

  Systemy neuroafektywne w traumie i psychozie. Opis przypadku” Anna Pawełczak-Bałata

  Komentarz do opisu przypadków. Podsumowanie – dr n. med. Cezary Żechowski.

  Sesja III

  Dziecko jako obiekt seksualny dla dorosłego. Procedury medyczno-prawne i praca kliniczna”  dr Piotr Krzakowski (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

  Komentarz psychoanalityczny – dr Katarzyna Walewska.

  Sesja IV

  Psychodrama analityczna : teoria i praktyka w tradycji francuskiej...” mgr Samir Fellak (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne).

  Komentarz psychoanalityczny – dr Katarzyna Walewska.

  Zapisy na konferencje na formularzu zgłoszeniowym – kliknij tutaj
  Koszt konferencji: do dnia 15 listopada: 170 zł od 16 listopada do 1 grudnia: 200 zł
  (po zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia zostanie przesłana mailem informacja o zakwalifikowaniu na konferencję oraz dane do przelewu)

  Liczba miejsc ograniczona

  Fundacja Mederi Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa Tel: 22 111 00 36; 505 576 189 E-mail: mederi@czd.pl www.fundacjamederi.pl

   

  PROGRAM KONFERENCJI

  Regulamin konferenecji

  Aktualności, Konferencje

  REGULAMIN ZGŁOSZENIA I REJESTRACJI

  XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

  TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA

  SOBOTA, 01.12.2018 r.

  INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” WARSZAWA

  1. Organizatorem 14. Konferencji Naukowej „Trauma dziecięca-terapia i interwencja” jest Fundacja Mederi z siedzibą przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie.

  2. Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjamederi.pl.

  3. Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są na dwa sposoby:

  rejestracja na zaproszenie – przeznaczona dla osób, których udział w konferencji jest finansowany według odrębnie ustalonych zasad;

  rejestracja ogólna odpłatna – przeznaczona dla pozostałych osób zainteresowanych udziałem w konferencji.

  Rejestracja przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest obowiązkowa.

  REJESTRACJA NA ZAPROSZENIE

  4. Rejestracja na zaproszenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego online na stronie www.fundacjamederi.pl i wprowadzeniu kodu otrzymanego od organizatora.

  5. Rejestracja na zaproszenie trwa od 24.09.2018 do 30.11.2018

  6. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia osoba rejestrująca się na konferencji zostaje wpisana na listę uczestników.

  7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane lub nie wzięły udziału w rejestracji na zaproszenie, mogą wziąć udział w rejestracji ogólnej.

  REJESTRACJA OGÓLNA ODPŁATNA

  8. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji rejestrują się wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fundacjamederi.pl

  9. Rejestracja ogólna odpłatna trwa od 24.09.2018 r., do wyczerpania miejsc.

  10. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia zostanie wysłany e-mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników oraz danymi do przelewu.

  11. W przypadku otrzymania informacji o wpisaniu na listę uczestników powinna zostać uiszczona opłata rejestracyjna, zgodnie z procedurą opisaną w części „Opłaty rejestracyjne” niniejszego regulaminu.

  12. Jeśli wyczerpie się limit miejsc, osoby zgłaszające, które nie otrzymają informacji o wpisaniu na listę uczestników dostaną informację o wpisaniu na listę rezerwową i ewentualnie dostaną mailowo informację o wpisaniu na listę uczestników w przypadku zwolnienia się miejsca, dalej w procedurze będzie miał zastosowanie pkt 11.

  13. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym w konferencji wzięła udział inna osoba. O tej zmianie należy poinformować Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora.

  OPŁATY REJESTRACYJNE

  14. Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi:

  170 złotych brutto – przy dokonaniu rejestracji do 15 listopada 2018

  200 złotych brutto – przy dokonaniu rejestracji od 16 listopada do 01 grudnia 2018

  Opłata jest bezzwrotna.

  15. Po otrzymaniu informacji mailem, o wpisaniu na listę uczestników należy dokonać opłaty na numer konta Fundacji Mederi PKO BP S.A. 07 1020 1026 0000 1202 0020 6250 z tytułem operacji: konferencja 2018, imię i nazwisko uczestnika

  16. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Nieuregulowanie należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji, o wpisaniu na listę uczestników, skutkować będzie wykreśleniem z listy osób zarejestrowanych do udziału w konferencji. Liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie.

  17. Faktury wystawiamy po zatwierdzeniu opłaty konferencyjnej na koncie Fundacji Mederi oraz po otrzymaniu niezbędnych danych do wystawienia faktury (nazwa firmy, NIP, adres).

  18. Potwierdzenie otrzymania wpłaty jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji.

  INNE INFORMCJE

  19. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  a. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al. Dzieci Polskich 20,

  b. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w konferencji.

  c. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 pkt a, b RODO

  d. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konferencji, jej organizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.

  e. Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  f. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

  g. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  20. Zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji będzie do odbioru w punkcie rejestracji.

  21. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

  Formularz zgłoszeniowy

  Aktualności, Konferencje

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

  „TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA”
  01.12.2018 r.
  INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”, Al. DZIECI POLSKICH 20, WARSZAWA

  KOSZT KONFERENCJI:

  DO DNIA 15 LISTOPADA: 170 ZŁ

  OD 16 LISTOPADA DO 1 GRUDNIA: 200 ZŁ

  PO ZAKWALIFIKOWANIU PAŃSTWA ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILEM INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA KONFERENCJĘ ORAZ DANE DO PRZELEWU.

  Regulamin konferencji

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres email (wymagane)

   Telefon (wymagane)

   Zawód/tytuł naukowy (wymagane)

   MIEJSCE PRACY
   Nazwa:

   Adres:

   REJESTRACJA DLA OSÓW Z KODEM:

   Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji o organizowanych konferencjach i innych formach działalności prowadzonych przez Fundację Mederi.

    

    

   Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa

   Tel: 22 111 00 36; 505 576 189, E-mail: mederi@czd.pl

   www.fundacjamederi.pl

   XIII KONFERENCJA NAUKOWA I KOMUNIKAT

   Aktualności, Konferencje

   TEMAT KONFERENCJI: 

   „MIĘDZY RODZINĄ A GRUPĄ – JAK PRZEMOC W RODZINIE WPŁYWA NA FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE DZIECKA”

   Data: Sobota, 10 grudnia 2016 roku w godz. 9.00-16.00

   Miejsce: W INSTYTUTCIE „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” WARSZAWA

   Honorowi wykładowcy:

   Dr n. med. Cezary Żechowski – Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania dziecka ofiary przemocy w kontekście psychoanalitycznym.

   Prof. zwyczajny UW Katarzyna Schier – Transgeneracyjny przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie.

   Dr n. med. Maciej Pilecki – Odpowiedzialność rodziców za problemy psychiczne dziecka.

   Oraz

   Marcin Koczyk – Zdolność do dzielenia się przeżyciami w grupach z udziałem osób doznających przemocy.

   Leszek Drozdowski – Od dziecka do społeczności: systemowy model oddziaływań terapeutycznych z perspektywy 20 lat doświadczeń zespołu NSLT.

   Agnieszka Koczyk – „Kim dla mnie jesteś” Opis relacji małżeńskich u osób doświadczających przemocy w dzieciństwie”.

   Warsztat:

   Leszek Drozdowski – Terapia posttraumatyczna zaburzeń rozwojowych. Narodowa Sieć Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży

   Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty.

   Liczba miejsc jest ograniczona.

   Opłata za konferencję wynosi:

   • Do 9 grudnia: 100 zł

   • Opłata na miejscu (w dniu konferencji): 150zł

   Numer konta bankowego Fundacji Mederi:
   PKO BP S.A. 07 1020 1026 0000 1202 0020 6250

   Z dopiskiem: Konferencja

   Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i poczęstunek w przerwach kawowych.

   Istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji miejsca w hotelu przyszpitalnym PATRON, tel. (22) 815 72 26 lub 815 24 51

   Organizator: Fundacja Mederi

   Tel. (22) 111 00 36, 505 576 189;

   e-mail: mederi@czd.pl www.fundacjamederi.pl

   ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.2016

   Program konferencji